Gackeen

 

Gackeen il robot magnetico

(Magune Robot Ga-Kin - 1976)

Dimensioni : 18,7 Mb

Download Video

 

 

Gackeen 

Gackeen il robot magnetico

(sigla finale)

(Magune Robot Ga-Kin - 1976)

Dimensioni : 26,6 Mb

Download Video

 

 

Gaiking

 

Gaiking il robot guerriero

(daiku maryu Gaiking - 1976)

Dimensioni :   11,1 Mb

Download Video

 

 

Galaxy Express

 

Galaxy Express 999

(Ginga Tetsudo 999 - 1978)

Dimensioni :  15,6 Mb

Download Video

 

 

Gatchaman

 

 

Gatchaman

(kagaku ninjatai Gatchaman fighter -1972)

 Dimensioni :   13,4 Mb

Download Video

 

 

General Daimos

 

 

General Daimos

(tosho Daimos - 1978)

 Dimensioni :   11 Mb

Download Video

 

 

George della Giungla

 

 

George della giungla

Dimensioni :  14,4 Mb

Download Video

 

 

Georgie

 

Georgie

(Lady Georgie - 1983)

Dimensioni : 10,5 Mb

Download Video

 

 

Gigi la trottola

 

Gigi la trottola

(Dasshu Kappei - 1981)

 Dimensioni : 11,0 Mb

Download Video

 

Ginguiser

 

Ginguiser

(chogattai majutsu robot Ginguiser - 1977)

 Dimensioni :  16,1 Mb

Download Video

 

 

Gli gnomi delle Montagne

 

 

Gli Gnomi delle montagne

(Booken Korobokkuru - 1973)

Dimensioni : 8,85 Mb

Download Video   

 

 

Godam

 

Godam

(go wapper 5 Godam - 1976)

Dimensioni :  14,4 Mb

Download Video

 

 

Godam 

 

Godam

(sigla finale)

(go wapper 5 Godam - 1976)

Dimensioni :  8,98 Mb

Download Video

 

 

God Mars

 

God Mars

(rokushin gattai God Mars -1981)

Dimensioni :  14,6 Mb

Download Video

 

 

God Sigma

 

God Sigma

(Lí imperatore dello spazio - Toei 1980)

 Dimensioni :  16,2 Mb

Download Video

 

 

God Sigma

 

God Sigma

sigla finale

(Lí imperatore dello spazio - Toei 1980)

 Dimensioni : 13 Mb

Download Video

 

 

Goldrake

 

Goldrake

(Ufo Robot Grendizer - 1975)

 Dimensioni : 8,97 Mb

Download Video

 

 

Goldrake

 

Goldrake

Sigla Finale 1

(Ufo Robot Grendizer - 1975)

 Dimensioni : 14,6 Mb

Download Video

 

Shooting Star

 

Goldrake Shooting Star

Sigla Finale 2

(Ufo Robot Grendizer - 1975)

 Dimensioni :   10,4 Mb

Download Video

 

Voltron 

Golion  Voltron

(Hyakujuu Golion - 1981)

Dimensioni : 16,7 Mb

Download Video

 

 

Gordian

 

Gordian

(Toshi Gordian - 1979)

Dimensioni : 7,79 Mb

Download Video

 

 

Gordian

 

Gordian

Seconda versione

(Toshi Gordian - 1979)

Dimensioni : 9,17 Mb

Download Video

 

 

Gotriniton

 

Gotriniton

(sengoku majin Goshoogun - 1971)

Dimensioni : 13,9 Mb

Download Video

 

 

Gotriniton

 

Gotriniton

sigla finale

(sengoku majin Goshoogun - 1971)

Dimensioni : 9,73 Mb

Download Video

 

 

Grand Prix

 

 

Grand Prix il campionissimo

(arrow emblem Grand Prix no taka - 1977)

 Dimensioni :  10,7 Mb

Download Video

 

 

Gto 

Great Teacher Onizuka

 Dimensioni :  11,4 Mb

Download Video

 

 

Gto 

Great Teacher Onizuka

sigla finale

 Dimensioni :  7,98 Mb

Download Video

 

 

Guerra fra Galassie

 

Guerra fra Galassie

(Uchuu kara no message: Gingataisen - 1978)

Dimensioni : 12,5 Mb

Download Video

 

Gundam

 

Gundam

(Kidoo Senshi Gandamu - 1979)

Dimensioni :  14,2 Mb

Download Video

 

 

Gundam

 

Gundam

sigla finale

(Kidoo Senshi Gandamu - 1979)

Dimensioni :  13,3 Mb

Download Video

 

Gundam Wing

 

 

Gundam Wing

(Shin kidoo Senshi GandamuW -  1995)

Dimensioni :  20,2 Mb

Download Video

 

 

Guyslugger

 

 

Guyslugger

(hyoga senshi Guyslugger - 1977)

Dimensioni : 12,7 Mb

Download Video